Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku ul. Matuszewskiego 2, 80-288 Gdańsk
FB - przedszkole FB - żłobek
OFERTA

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 17:00.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. W placówce stosuje się innowacyjne metody tj. Koncepcje Planu Dantońskiego, a dzieci zdobywają nową wiedzę głównie poprzez własne działania. Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa a także bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki.