Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku ul. Matuszewskiego 2, 80-288 Gdańsk
FB - przedszkole FB - żłobek
Projekt UE - rekrutacja

Rekrutacja do nowo utworzonych przedszkoli odbywać się będzie z wykorzystaniem miejskiego sytemu rekrutacji Miasta Gdańsk. Link do strony https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/startuje-rekrutacja-do-przedszkoli,a,139566

 

POBIERZ PLIKI
Formularz zgłoszeniowy przedszkola  
Upoważnienie do odbioru dziecka  
Regulamin uczestnictwa w projekcie w przedszkolu  
Formularz rezygnacyjny  
Oświadczenie zgoda na wizerunek  
Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do odbioru  
Oświadczenie Zbiór Zarządzanie PRO  
Oświadczenie Zbiór Zarządzania PRO  
deklaracja uczestnika - rodzic przedszkole  
deklaracja uczestnika - dziecko przedszkole